Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1 Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohje
2   Valtionosuudet vuonna 2018
3 MRL 137 §:n mukainen suunnittelutarveratkaisu / määräala kiinteistöstä 208-431-72-11
4 MRL 171 §:n mukainen poikkeaminen / kiinteistö 208-433-878-2
5 MRL 137 §:n mukainen suunnittelutarveratkaisu / määräala kiinteistöstä 208-402-1-46
6   Vaiheittaisten asemakaavamuutosten laatiminen Hiekkasärkkien ja Leton alueille
7 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Hiekkasärkkien asemakaavan muutos ja laajennus Tapionportin alueelle koskevasta valituksesta
8   Ympäristötarkastajan määräaikaisen viran ja sijaisen täyttölupa
9   Määräalan kauppa kiinteistöstä Kallio-Siipola 208-402-8-131
10 Kiinteistön kauppa Kompostikangas 208-431-87-8
11   Sautinkarin leirintäalueen vuokrasopimus
12   Tapahtumahotellin tontin neuvottelumenettelyn päättäminen
13   Liikehuoneiston vuokrasopimus / Hiekkadyyni Oy
14   Palveluvastaavien ja palvelualuevastaavien nimeäminen vuosiksi 2017 - 2019
15   Edustajan nimeäminen Oulu 2026 -valtuuskuntaan
16   Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 4.12.2017 § 354 koskien rakennustarkastajan viran täyttämistä
17   Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano
18   Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset
19   Tiedoksi saatettavat asiat
20   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Rahkola Mauno puheenjohtaja
Hihnala Vesa varapj
Alho Sirkka jäsen
Niemelä Mari jäsen
Pahkala Eija jäsen
Rahja Jukka jäsen
Suni Timo jäsen
Ojala Tapani varajäsen
Halmeenpää Hanna varajäsen
Heikkilä Miika valt. I vpj
Tilus Riitta A. valt. pj
Arvo Jouko valt. II vpj
Joensuu Lasse valt. III vpj
Puoskari Jukka kaupunginjohtaja
Juvonen Otso kaupunginsihteeri
Männistö Pirjo talouspäällikkö
Marjoniemi Nina kaavoituspäällikkö

Nähtävilläolo  
19.1.2017