Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  110 Valtatien 8 parantaminen Kalajoella, toteutussopimuksen hyväksyminen
  111 Tonttijaon muuttaminen Hiekkasärkkien asemakaavan korttelissa 22 tontilla 1
  112 Kiinteistöjen kauppa Tanhua RN:o 20:2 ja Tanhuala 2 RN:o 6:39 sekä Korteneva RN:o 4:358
  113 Tonttijaon muutos Kirkonseudun asemakaavan korttelin 2026 tonteilla 2 ja 3
  114 Tonttien hinnoittelu 2017 / asuin-, liike- ja teollisuustontit
  115 Kalajoen kaupungin vakuutusten kilpailuttaminen
  116Kuntavaalit 2017 luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään
  117 Valtiokonttorin ilmoitus mahdollisuudesta hakea kuolinpesän omaisuutta
  118 Avustushakemukset 2017 kaupunginhallitukselle
  119 Avustuksen myöntäminen Kalajoen Kristilliselle opistolle
  120 Esitykset 6.12.2017 myönnettävistä kunniamerkeistä
  121 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano
  122 Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset 18.4.2017
  123 Tiedoksi saatettavat asiat 18.4.2017
  124 Muut asiat 18.4.2017
  125 Evästykset yhtiökokous edustajille
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Myllylä Raili puheenjohtaja
  Alho Sirkka  jäsen
  Niemelä Kullervo jäsen
  Pahkala Eija  jäsen
  Puusaari Alpo varapj
  Saari Hanna jäsen
  Untinen Jorma jäsen
  Kinare Eero varajäsen
  Märsylä Pekka valt.pj
  Heikkilä Miika  valt. I vpj
  Arvo Jouko  valt. II vpj
  Tilus Riitta A. valt. III vpj
  Puoskari Jukka kaupunginjohtaja
  Männistö Pirjo  talousjohtaja
 
 Nähtävilläolo  
 
  21.4.2017