Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  18Lausunnon antaminen Winda Power Oy:n 110 kV voimajohtohankkeesta, Läntisneva-Jylkkä
  19 Kalajoen Marinan asemakaava
  20 Läntisten tuulivoimapuiston osayleiskaava
  21 Kuntien energiatehokkuussopimus, kausi 2017-2025
  22 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano
  23 Määräalan kauppa kiinteistöstä Ranta-Särkilä RN:o 7:139
  24 Kiinteistön kauppa Mäntylä RN:o 7:133
  25 Määräalan kauppa Korpi-Särkilä RN:o 7:137
  26 Määräalan kauppa kiinteistöstä Junnikkala RN:o 5:10
  27 Teknisessä palvelussa avautuneiden tehtävien täyttöluvat
  28 Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset 23.1.2017
  29 Tiedoksi saatettavat asiat 23.1.2017
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Myllylä Raili puheenjohtaja
  Alho Sirkka  jäsen
  Niemelä Kullervo jäsen
  Puusaari Alpo varapj
  Rahja Mikko  jäsen
  Tuliniemi Juha jäsen
  Untinen Jorma jäsen
  Ojala Tapani varajäsen
  Märsylä Pekka valt.pj
  Heikkilä Miika  valt. I vpj
  Puoskari Jukka kaupunginjohtaja
  Juvonen Otso kaupunginsihteeri
  Alin Mikko  kaavoituspäällikkö
 
 Nähtävilläolo  
 
  26.1.2017