Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  1 Teknisen lautakunnan kokoukset vuonna 2017
  2 Palveluvastaavien nimeäminen
  3 Teknisen lautakunnan päätösvallan delegointi
  4 Teknisten palveluiden käyttösuunnitelma ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2017
  5Talonrakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden erittelemättömän lautakunnan määrärahan käyttö v. 2017
  6 Yksityistieavustusten perusteet 2017
  7 Yksityisteiden akuutteihin korjauksiin varatun määrärahan kohdentaminen
  8 Kuntalaisaloite, raskaan rekkaliikenteen poistaminen Lepistöntieltä
  9 Kärkisen koulun myynti
  10Vesihuoltolaitoksen uusi liittymissopimus- ja yleiset toimitusehdot
  11 Muut asiat
  12 Tiedoksi saatettavat asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Hihnala Tarmo puheenjohtaja
  Siirilä Aila jäsen
  Suni Timo jäsen
  Tilvis Päivi jäsen
  Vuotila Aulis jäsen
  Yrjänä Juha jäsen
  Ojala Tapani khall edustaja
  Ulvi Suvi nuva edustaja
  Raiman Marko tekninen johtaja
  Mäkitalo Rauli talonrakennuspäällikkö
  Poikkimäki Martti vs. yhdyskuntatekniikan insinööri
  Räihä Heidi varajäsen
  Myllylä Raili khall puheejohtaja
 
 Nähtävilläolo  
 
  Tekninen toimisto 8.2.2017