Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Eron myöntäminen Terttu Myllylahdelle ja Tuomas Nevalaiselle valtuuston ja perusturvalautakunnan jäsenyydestä ja valtuuston ja perusturvalautakunnan täydentäminen
2 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja vuoden 2017 käyttösuunnitelman hyväksyminen sekä päätösvallan delegointi/Hyvinvointipalvelut
3   Palvelualuejohtajien ja palvelupäälliköiden nimeäminen vuodelle 2017
4 Ostolaskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017
5   Perusturvalautakunnan kokoukset keväällä 2017
6   Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen vuonna 2017
7   Lastensuojelulain vaatimat toimenpiteet ja toimivalta
8   Sovittelijoiden nimeäminen lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntäntöönpanoasiassa
9   Toimeentulotuen soveltamisohjeet 1.1.2017
10   Tehdään yhdessä -ryhmän ohjaajan määräaikainen toimi ajalle 20.2 - 31.12.2017
11   Kotitalousryhmän ohjaajan määräaikainen toimi ajalle 6.2 - 31.12.2017
12   Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut
13   Tuottavuuden geometria hankkeen aiesopimus
14   Välinehuollon toiminnalliset ratkaisut
15   Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset
16   Tiedoksi saatettavat asiat
17   LAPE, Lapsi ja perhepalveluiden -ryhmän nimeäminen

Osallistuja Tehtävä
Murtoniemi Alpo puheenjohtaja
Valikainen Esko varapuheenjohtaja
Alho Päivi jäsen
Hanhineva Eija jäsen
Heikkilä Eeva-Liisa jäsen
Mäntymäki Ritva jäsen
Rasmus Seppo jäsen
Pekkala Sari jäsen
Yrjänä Tarja jäsen
Tilvis Päivi varajäsen
Tuliniemi Juha kh:n edustaja
Mäki-Leppilampi Anne hyvinvointipalvelujohtaja

Nähtävilläolo  
Hallintosihteerin huoneessa  
Alkaen 07.02.2017