Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  1Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohje
  2 Käyttötalouden valtionosuudet vuonna 2017
  3MRL 137 §:n mukainen suunnittelutarveratkaisu/ Kimmo Salmela ja Henna Myllylä
  4MRL 171 §:n mukainen poikkeaminen/ Hernesniemi Tapio
  5 Lausunto eräiden suomalaisten kuntien nimeämisestä osaksi EU:n laajuista liikennesähkön/ -kaasun jakeluverkkoa
  6 Palveluvastaavien ja palvelualuevastaavien nimeäminen vuodelle 2017
  7 Vuoden 2017 kuntavaalien ulkomainonta
  8 Eron myöntäminen Ismo Tallilalle ja Eila Peltolalle vaalilautakunnan varajäsenyydestä ja Tyngän ja Pohjan vaalilautakunnan varajäsenen valitseminen kuntavaaleihin 2017
  9 Eron myöntäminen Eila Peltolalle valtuuston varajäsenyydestä ja keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valtuuston, keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan täydentäminen
  10 Hyvinvointipalveluissa avautuneiden virkojen ja tehtävien täyttöluvat
  11 Alueellisen turkistalousneuvojan tehtävän täyttölupa
  12 Santaholman konttorirakennuksen myynti
  13 Käyttöoikeussopimuksen täydennys Golden Beach Disc Golfers ry
  14 Kunnallisten ilmoitusten tiedoksi saattaminen 1.1. - 31.5.2017
  15 Valtuuston kokousten ilmoitustapa 1.1. - 31.5.2017
  16 Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset 16.1.2017
  17 Tiedoksi saatettavat asiat 16.1.2017
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Myllylä Raili puheenjohtaja
  Alho Sirkka  jäsen
  Niemelä Kullervo jäsen
  Pahkala Eija  jäsen
  Puusaari Alpo varapj
  Rahja Mikko  jäsen
  Saari Hanna jäsen
  Tuliniemi Juha jäsen
  Untinen Jorma jäsen
  Märsylä Pekka valt.pj
  Heikkilä Miika  valt. I vpj
  Arvo Jouko  valt. II vpj
  Tilus Riitta A. valt. III vpj
  Puoskari Jukka kaupunginjohtaja
  Juvonen Otso kaupunginsihteeri
 
 Nähtävilläolo  
 
  19.1.2017